HAPPY
every 
time

HEALTHY
every day

อาหารและการเลี้ยงดู สุนัข มอลทีส

 อาหาร ที่ใช้เลี้ยง สุนัข มอลทีส ควรจะใช้อาหารเกรดพรีเมี่ยม สำหรับสุนัขโตให้อาหารวันละ 2 มื้อ ถ้าเป็นลูกสุนัขหลังจากหย่านมจากแม่ (ประมาณ 2 เดือน) ให้กินอาหารเม็ดที่แช่น้ำวันละ 4 มื้อ เมื่อลูกสุนัข มอลทีส มีอายุได้ 3 เดือนจะเปลี่ยนเป็นอาหารแข็ง เมื่ออายุได้ 4 เดือน ให้อาหารเม็ด 3 มื้อ เมื่ออายุได้ 7 เดือนขึ้นไปก็เหลือเพียง 2 มื้อ

 ส่วนเรื่องการดูแล สุนัข มอลทีส จำเป็นต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดของขน เนื่องจาก มอลทีส มีขนที่ยาวทำให้ต้องได้รับการแปรงขนบ่อยๆ เพื่อให้ขนไม่ติดเป็นก้อน เนื่องจากขนของมอลทีสมีความอ่อนนุ่มมาก จึงทำให้การแปรงขนต้องระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งต้องคอยสระขนด้วยแชมพูให้เป็นประจำ หู และดวงตาก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ นอกจากนี้ มอลทีส ยังไม่ชอบอากาศร้อนด้วย

สำหรับการฝึกสอน มอลทีส ให้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นที่จะค่อนข้างยาก ดังนั้น จึงควรที่จะมีที่สำหรับรองรับให้ครบถ้วน การฝึกสอนจะต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน สม่ำเสมอ ให้รางวัลบ่อยๆ และใจเย็น อดทน